Úvod

uvodniHostivař vždy bývala zemědělskou obcí na okraji hlavního města Prahy a ve svém okolí měla mnoho statků a zemědělských usedlostí. Zde bylo stále potřeba něco opravovat nebo vyrábět nové zemědělské náčiní.

Z historie

Kolem roku 1870 založil Josef Smolík kovářskou dílnu, která nesla název „Kovářská dílna Josefa Smolíka – zkoušený podkovář“. Zde pracoval i syn Antonín Smolík a později i Jaroslav, který se svým otcem vyráběl pohrabáče na obilí, plečky na řepu, pluhy, brány a stroje na setí jetele. Dále se zde kovali koně a hovězí dobytek. Do roku 1959 pracovali jako živnostníci, pak došlo k delimitaci a dílnu stát přičlenil ke statku v Hostivaři jako údržbářskou dílnu. V roce 1973 se změnil uživatel na Železniční stavitelství, které se podílelo na budování pražského metra. Opravovali zde drobné stroje, kompresory, kolejová vozidla a z kovářských prací zůstalo jen ostření nářadí, krumpáčů, sekáčů a oškrtů do sbíječek.

V roce 1992 se Jaroslav Smolík rozhodl se svou rodinou zkusit podnikání znova. Se synem Milošem a ze­těm Pavlem založili sdružení živnostníků pod názvem „Kovářství a zámečnictví Minerva“. Název Minerva je odvozen od řeckého významu tohoto slova, které znamená bohyni Minervu, což je bohyně řemesla. Dílnu, která neprošla pomalu 40 let žádnou velkou údržbou, stálo velké úsilí zmodernizovat. V roce 2003 byla z velké části přestavěna, prostory rozšířeny a zmodernizovány. Je vybavena vším co je potřeba pro výrobu v zámečnictví.

V roce 2003 prošla budova velkou přestavbou a byla doplněna o přístavbu.

Z minulosti do současnosti

historie

minulostsoucasnost